Takstkon AS logo

Tilstandsrapport

Skal du selge boligen din?


Det er boligens viktigste dokument før et salg av bolig. Vi følger forskrift til avhendingsloven som gir deg en tryggere bolighandel.


En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Tilstandsrapporten primære oppgave er å analysere bygningens- og deler av bygningens tekniske tilstand. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde.

Kontakt oss for en prat om ditt prosjekt