Takstkon AS logo

Reklamasjonsrapport


Reklamasjonsrapporten er en tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte.


Vi vurderer de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon.


Reklamasjonsrapporten omfatter ikke vurdering av de juridiske sidene i saken, og vurderer kun de forhold som det er reklamert på. De økonomiske konsekvenser av reklamasjonen beregnes med utbedring til referansenivået dersom det konstateres et negativt avvik. Det gjøres fradrag for evt. forbedringer som følge av at levetider på bygningsdeler forlenges eller at tilstanden på bygningsdeler blir fornyet.

Kontakt oss for en prat om ditt prosjekt