Takstkon AS logo

Prisliste

Gjeldende fra 01.01.2023

Alle priser er inklusive mva.

Tilstandsrapport iht. NS3600: 2018

2 - roms leilighet / eierseksjon / andel

13 000,-


3 - roms leilighet / eierseksjon / andel

14 000,-


4 - roms leilighet / eierseksjon / andel

16 000,-


5 - roms leilighet / eierseksjon / andel

17 500,-


Eneboliger, fritidsboliger, rekkehus og

små boligsameier, < 120 m2

20 000,-


Eneboliger, fritidsboliger, rekkehus og

små boligsameier, 120 m2 – 180 m2

24 000,-


Eneboliger, fritidsboliger, rekkehus og

små boligsameier, > 180 m2

Pris etter avtale


Tillegg for ekstra bad / vaskerom utover 2 stk.

2 000,-


Tillegg for ekstra hulltaking pr.stk.

1 500,-


Tillegg for ekstra utleieenhet

3 000,-


Tillegg for frittliggende bygning, garasje, anneks, utebod

(enkel beskrivelse)

2 000,-


Tillegg for kompleks oppmåling med karnapper og vinkler

3 000,-

Verdi- og lånetakst

2 - roms leilighet / eierseksjon / andel

8 900,-


3 - roms leilighet / eierseksjon / andel

9 600,-


4 - roms leilighet / eierseksjon / andel

10 300,-


5 - roms leilighet / eierseksjon / andel

11 000,-


Eneboliger, fritidsboliger, rekkehus og

små boligsameier, < 120 m2

11 000,-


Eneboliger, fritidsboliger, rekkehus og

små boligsameier, 120 m2 – 180 m2

12 500,-


Eneboliger, fritidsboliger, rekkehus og

små boligsameier, > 180 m2

Pris etter avtale


Tillegg for ekstra utleieenhet

1 000,-


Tillegg for frittliggende bygning, garasje, anneks, utebod (enkel beskrivelse)

1 000,-


Tillegg for kompleks oppmåling med karnapper og vinkler

3 000,-

Andre Tjenester


Timehonorar

1 650,-


Kjøring minstesats pr. vei (inntil 20 km)

650,-


Pris pr. km ved avstand over 20 km

9,-


Timesats ved kjøring med avstand over 20 km en vei

1 650,-


Innhenting av grunnbok og andre opplysninger

Utlegg + 500,-


Reklamasjonstakst

Pris etter avtale


Forhåndstakst

Pris etter avtale


Overtakelses befaring

Pris etter avtale


Forenklet verdivurdering

Pris etter avtale


Fuktmåling

Pris etter avtale


Arealmåling

Pris etter avtale


Andre Tjenester

Pris etter avtale


Generelle betingelser


Alle tjenester faktureres med merverdiavgift.


I avtaler med fast honorar eller øvre honorartak, forutsettes dette regulert dersom det blir endringer i tid for oppdraget eller andre forhold som påvirker arbeidsmengden.


Hverken hele eller deler av rapporten kan offentliggjøres uten takstingeniørens skriftlige tillatelse. Rapporten er konfidensiell vis a vis oppdragsgiver og hans rådgiver og skal kun brukes til formålet som beskrevet ovenfor. Vi tar ikke ansvaret for om den benyttes av andre, enten det ligger innenfor oppdragsmandatet eller ikke.


Utsendt oppdragsbekreftelse må bekreftes av rekvirent før oppdraget starter.


Normal leveringstid ca. 1 uke etter befaring, eller etter avtale med takstingeniør.


For timehonorert arbeid beregnes også tiden fra/til kontoret.


Ved avbestilling av oppdraget mindre enn 24 timer før avtalt befaring vil det påløpe et gebyr på 2 000,- ink.mva. Ved avbestilling etter utførelse av oppdraget vil oppdraget fakturers iht. oppdragsbekreftelse dersom ikke annet er avtalt.


Oppdrag faktureres med 10 dagers betalingsfrist. Etter forfall vil det påløpe purregebyr.

Kontakt oss for en prat om ditt prosjekt