Takstkon AS logo

Overtakelsesbefaring


Når du har kjøpt bolig er det mye du skal tenke på ved overtakelsen. Å ha med seg en takstmann gir trygghet i å avdekke eventuelle feil og mangler.


Vi bistår med å kontrollere at boligen er etter gjeldende regelverk og i god stand på overtakelsestidspunktet. Vi bistår med anbefalinger dersom det oppstår frister, eller vi gir trygghet om at alt er som det skal.


Overtakelse av bolig utføres som regel med to befaringer. Først en forhåndsbefaring (ferdigbefaring) som gjerne finner sted ca. 2 uker for overtakelsen. Før selve overtakelsesforretningen finner sted.

Kontakt oss for en prat om ditt prosjekt