Takstkon AS logo

Forhåndstakst


Forhåndstakst er en forhåndsvurdering av en eiendom som ikke er påbegynt eller er under oppføring. I forhåndstaksten blir det gjort vurderinger på kostnadsrammen, markedsverdien og potensialet i prosjektet.


Forhåndstaksten blir basert på fremlagte tegninger og beskrivelser, reguleringsbestemmelser og plandokumenter for den aktuelle eiendommen. Banker og andre finansinstitusjoner krever som regel forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet. De oppførte verdier er forhåndsvurdert og ikke et endelig takstresultat.

Kontakt oss for en prat om ditt prosjekt