Takstkon AS logo

Forenklet verdivurdering


Forenklet verdivurdering kan kun benyttes i forbindelse med finansiering av boligeiendommer. Verdivurderingen er et supplement til en vanlig verdi- og lånetakst, som et rimeligere alternativ.


En forenklet verdivurdering må ikke forveksles med en verdi- og lånetakst, som er et mye mer omfattende dokument. Den forenklede verdivurderingen består av en kortfattet beskrivelse av eiendommen, og arealet blir kun angitt som samlet bruksareal for hver bygning. Bruttoareal (utvendig mål) blir ikke angitt. Det skilles heller ikke mellom p-rom og s-rom.


Opplysninger innhentes av eier, og suppleres med elektroniske eiendomsregister. Den kommunale byggesaksmappen undersøkes ikke. Det vil anbefales en ordinær verdi- og lånetakst foran en forenklet. Men i enkelte tilfeller kan en forenklet verdivurdering vær tilstrekkelig.

Kontakt oss for en prat om ditt prosjekt